Ridicarea unui om în vârstă. Știința Arcadia


cel mai mic penis al bărbaților

Care sunt documentele necesare achitării sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat? Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz: cerere-tip; certificatul de deces, în original şi în copie; actul de identitate al solicitantului original şi în copie ; acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul original şi copie ; certificatul de moştenitor original şi copie ; copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces original şi copie ; act de identitate al solicitantului original şi copie ; acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar original şi copie ; dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces original şi copie ; act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani original ; adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii original.

cum să obțineți o erecție stabilă înapoi

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: a soţul supravieţuitor.